Sulpiryd Teva zamienniki

Dostępność: Na receptę
Postać leku: kapsułki twarde
Podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Symleptic zamienniki

Dostępność: Na receptę
Postać leku: kapsułki twarde
Podmiot odpowiedzialny: SymPhar Sp. z o.o.

Setal zamienniki

Dostępność: Na receptę
Postać leku: tabl. o zmodyf. uwalnianiu
Podmiot odpowiedzialny: Polfarmex

Venlafaxine Bluefish XL zamienniki

Dostępność: Na receptę
Postać leku: kapsułki o przedłużonym uwalnianiu, twarde
Podmiot odpowiedzialny: Bluefish Pharmaceuticals AB

Somac Control zamienniki

Dostępność: Bez recepty
Postać leku: tabl. dojelitowe
Podmiot odpowiedzialny: Ebewe Pharma GmbH

Restonum LS zamienniki

Dostępność: Suplement diety
Postać leku: tabl.
Podmiot odpowiedzialny: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Vestibo zamienniki

Dostępność: Na receptę
Postać leku: tabletki
Podmiot odpowiedzialny: Actavis Group hf.

Td-pur zamienniki

Dostępność: Na receptę
Postać leku: zawiesina do wstrzykiwań
Podmiot odpowiedzialny: Novartis Vaccines and Diagnostics GmbH