risperidonum

Lista opinii:

Ziperid

Dostępność: Na receptę Postać leku: tabletki powlekane Podmiot odpowiedzialny: ICN Polfa Rzeszów S.A.

Stadarisp 0,25 mg

Dostępność: Na receptę Postać leku: tabletki powlekane Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG

Ryspolit

Dostępność: Na receptę Postać leku: roztwór doustny Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

Rispolept

Dostępność: Na receptę Postać leku: roztwór doustny Podmiot odpowiedzialny: Janssen-Cilag International N.V.

Rispolept Consta

Dostępność: Na receptę Postać leku: mikrokapsułki o przedłużonym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań Podmiot odpowiedzialny: Janssen-Cilag International N.V.

Risperon

Dostępność: Na receptę Postać leku: tabletki powlekane Podmiot odpowiedzialny: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z o.o.

Risperidon Stada

Dostępność: Na receptę Postać leku: tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Podmiot odpowiedzialny: STADA Arzneimittel AG

Ranperidon

Dostępność: Na receptę Postać leku: tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Podmiot odpowiedzialny: Ranbaxy (Poland) Sp. z o.o.

Orizon

Dostępność: Na receptę Postać leku: roztwór doustny Podmiot odpowiedzialny: Orion Corporation

Torendo

Dostępność: Na receptę Postać leku: tabl. uleg. rozp. w j. ustnej, tabl. uleg. rozp. w j. ustnej, tabl. uleg. rozp. w j. ustnej, tabl. uleg. rozp. w j. ustnej Podmiot odpowiedzialny: Krka